søndag 30. oktober 2011

Akvariet begynner å ta form

Det begynte med en drøm om saltvannsakvarium, så var det en drøm om norskt ferskvannsakvarium, så slo realitetsorienteringen til og det ble et helt "vanlig" akvarium... Saltvannsakvarium er det veldig mye arbeid med. Skal man ha ferskvannsakvarium med norske fisker må vanntemperaturen holdes nede. Da trenger man et stort kjøleaggregat m.m. Vi kom derfor fram til at ferskvannsakvarium med vanntempereatur lik romtemperatur var det enkleste. Drømmen om å fange fiskene og plukke steiner og planter selv svant litt hen. Det var et forsøk på å fange stingsild, men disse klarte dessverre ikke leve stort lenger enn noen dager. Steiner, røtter, sand, planter og fisk er derfor kjøpt på nærmeste akvariebutikk - bortsett fra to planter som er plukket i nærmeste fjellvann. Foreløpig har vi kun kjøpt inn fem fisk av typen Botia striata, men flere vil det nok bli etterhvert.

Planten foran venstre trerot, de lange stenglene, er selvplukket. Det er også planten midt i bildet som står mellom de to steinene (denne ses bedre på de to neste bildene)




Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar